Enneagram banner

Runsasta enneagrammielämää - kaksi hienoa konferenssia

15.11.2013 12:11

ETNT ja SAS

Sain tänä vuonna olla mukana kahdessa Enneagrammikonferenssissa USA:ssa. Näistä ensimmäinen oli kansainvälinen IEA-konferenssi Denverissä heinäkuussa, joka oli itselleni nyt jo kolmas perättäinen. Paikalla oli tälläkin kertaa upea joukko eri alojen edustajia - yli 300 ihmistä, 22 eri maasta. Suomea edustamassa meitä oli tällä kertaa peräti neljä.

Tässä yhteydessä vielä omat lämpimät kiitokseni matka-apurahasta Suomen Enneagrammi-yhdistykselle.

Kuten IEA-konferensseissa aina, tarjonta oli runsasta ja laadukasta. Ainoa haaste ja hankaluus on valita useista kiinnostavista samanaikaisista workhopeista ne, joihin osallistuu.

Konferenssin huikeinta antia tällä kertaa oli narratiivisen ohjaajakollegamme Susan Olesekin workshop, jossa hän kahden koulutettavansa paneeliesiintymisen kautta kertoi työstään vankien parissa, vetämästään Enneagram in Prison –projektista. Tästä hienosta hankkeesta löydät tietoa ja ehdottomasti katsomisen arvoisen videon sivuilta: http://www.enneagramprisonproject.org

Toiseksi itselleni erityisen merkittäväksi kokemukseksi muodostui EPTP-ohjaajakollegamme, brasilialaisen Uranio Paesin workshop ”Energy work on Enneagram map”. Iloisena voinkin kertoa, että tammikuun lopulla saamme Uranion Suomeen: Hän pitää silloin täällä kolmipäiväisen workshopin samasta teemasta (katso kohta Kurssit & Tapahtumat).

Matkoista tekee erityisen inspiroivia myös konferenssien yhteydessä järjestettävät koulutukset, joita muun muassa Ginger Lapid-Bogda on toteuttanut, ja joissa olen aiempina vuosina ollut mukana. Tänä vuonna osallistuin ennen konferenssia Margaret Smithin viisipäiväiseen workshopiin, jonka aiheena oli  ”9 Design Principles”. Kyseinen koulutus oli ensimmäinen laatuaan ja se vei oman enneagrammiymmärrykseni aivan uudelle tasolle; tapa nähdä enneagrammi typologian ohella skaalautuvana ja prosessinomaisena mallina, jota voi soveltaa johtajuuden ja tiimien lisäksi myös organisaatiotasolla. Konferenssin jälkeen osallistuin Mario Sikoran kolmipäiväiseen koulutukseen, jossa teemana olivat vaistomuunnelmat, johtajuus ja coaching.  

Kiitollisena kaikista Denverin kokemuksista palasin Suomeen elokuun alkupuolella ja silloin alkoi EANT-konferenssi eli Narratiivisen Enneagrammiyhteisön oma tapahtuma San Fransiscossa lähestyä. Eikä kyseessä ollutkaan mikä tahansa tapahtuma, vaan 25-vuotisjuhlakonferenssi. Koko alkuvuoden olinkin ollut mukana suunnitteluryhmässä, lähes viikottaisissa virtuaalitapaamisissa. Mitä tiiviimmin olin mukana tilaisuutta suunnittelemassa, sitä selvemmältä alkoi tuntua, että mukaan pitää päästä.

Konferenssi pidettiin lokakuun 11-13, ja aiheena oli ”Bridges to Integration”. Paikalle oli saapunut yli 100 osallistujaa, 19 eri maasta. Tällä kertaa olin paikalla ainoana suomalaisena - Leila ja Laura toki ansiokkaasti mukana kansainvälisessä paneelissa skypen välityksellä, kuten Laura omassa blogissaan kertoo.

Konferenssin tähtiesiintyjinä paikalla olivat luonnollisesti EPTP-koulutusten perustajat Helen Palmer ja David Daniels, joita saatiin kuulla myös narratiivisen enneagrammin historiasta, heidän muiden sessioidensa lisäksi. EPTP-ohjaajakollegoista oli ilo tavata jälleen Terry Saracino ja Marion Gilbert, jotka olivat mukana Hollannin narratiivisessa konferenssissa toissa vuonna.

Paneelityöskentely oli keskeisessä osassa, kuten narratiiviseen perinteeseen kuuluu. Terryn ja Marionin lisäksi hienon paneelin veti myös Renée Rosario. Mahtavaa oli tavata viikottaisten skypetapaamisten jälkeen konferenssin puheenjohtajuutta ansiokkaasti hoitanut Tina Heck ja koko muu suunnitteluryhmä ”livenä”.

Integraatio oli konferenssin keskeinen teema, ja tähän liittyen erittäin keskeisenä tarkastelun kohteena oli kehollinen, somaattinen, tietoisuus.

Kehollisen työskentelyn lisääntyminen on selvästi ollut näkyvissä myös IEA-konferensseissa viime vuosina. Toisena nousevana trendinä on ollut havaittavissa kiinnostuksen lisääntyminen vaistomuunnelmiin  (Subtypes / Instincts) ja tästä aiheesta ovat useat eri kouluttajat kantaneet oman kortensa kekoon. Erityismaininnan ansaitsee Russ Hudsonin ja Mario Sikoran ohella Beatrice Chestnut, jolta on ilmestynyt tänä syksynä kirja "The Complete Enneagram", jossa esitellään vaistomuunnelmien kautta 27 tyyppiä, ja joka kattaa paljon muutakin enneagrammiasiaa.

Kaikki kansainväliset enneagrammikonferenssit ovat olleet valtavan antoisia ja näissä tapaamisissa on helppo tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Erityisen ilahduttavaa on havaita, miten Enneagrammi on elävä ja kaiken aikaa kehittyvä malli, jonka ympärille syntyy kaiken aikaa uusia sovelluksia, ja joka yhdistää eri alojen ihmisiä itsetutkiskelun ja moninaisuuden arvostamisen ympärille.
Molemmat konferenssit päättyivät koskettaviin seremonioihin, yhteisölliseen tanssiin ja lauluun.

Vuonna 2014 seuraavat tilaisuudet ovatkin sitten eurooppalainen konferenssi Portugalissa huhtikuussa ja IEA-konferenssi San Fransicossa heinäkuussa.

Oletko Sinä ajatellut lähteä? Se kannattaa!

Kuva IEA-konferenssin illanvietosta: Helen Palmer, Terry Saracino, David Daniels ja Sari Ajanko-Salin